Privacybeleid

Last updated: January 23, 2016

Rad One LTD („us“, „we“, or „our“) beheert de http://be.intelligentlabs.org website (de „Diensten“).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Persoonlijke Informatie wanneer u onze Diensten gebruikt.

We zullen uw informatie niet gebruiken of met niemand delen, behalve zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie om onze Diensten te leveren en deze te verbeteren. Door onze Diensten te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie, in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, heeft de terminologie die in dit Privacybeleid wordt gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die u kan lezen op http://be.intelligentlabs.org

Verzamelen En Gebruik Van Informatie

Tijdens het gebruik van onze Diensten kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie mee te delen die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, postadres (“Persoonlijke Informatie”).

Inlog Informatie

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurd wanneer u onze Diensten bezoekt (“Inlog Informatie”). Deze Inlog Informatie kan gegevens bevatten zoals het Internet Protocol adres (“IP”) van uw computer, het type en de versie van uw browser, de bezochte pagina’s van onze Diensten, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u doorbracht op deze pagina’s en andere statistieken.

Daarnaast kunnen we diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die gelijkaardige informatie verzamelen, controleren en analyseren om de werking en het aanbod van onze Diensten te verbeteren. Deze externe serviceproviders hebben elk hun eigen privacybeleid waarin wordt bepaald hoe zij uw informatie gebruiken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kan uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie naar u wordt gestuurd. Geeft u de opdracht geen cookies te accepteren dan zal u sommige delen van onze Diensten niet kunnen gebruiken.

Gedrags Remarketing

Rad One LTD maakt gebruik van remarketing diensten om te adverteren op websites van derden voor u nadat u onze Diensten heeft bezocht. Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om u te informeren via onze advertenties en deze te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Diensten.

  • Google AdWords remarketing diensten wordt aangeboden door Google Inc. U kan zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan. Google raadt eveneens aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de Google Privacy & Voorwaarden webpagina.

Verleners Van Diensten

We kunnen externe bedrijven en personen inschakelen om onze Diensten te faciliteren, om de Diensten namens ons te verlenen of om activiteiten uit te voeren die verbonden zijn aan onze Diensten of om ons te helpen analyseren hoe onze Diensten worden gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en het is hen verboden deze openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Communicatie

We kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die mogelijk interessant voor u is. U kan ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de link voor afmelden of de instructies te volgen in elke e-mail die u van ons ontvangt.

Naleven Van Wetgeving

We zullen uw Persoonlijke Informatie vrijgeven waar dit wettelijk vereist is of in overeenstemming met een bevel van een bevoegde rechtbank, of als we van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van wetshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze Diensten te beschermen.

Zakelijke Transacties

Als Rad One LTD betrokken wordt bij een fusie, overname of verkoop van activa, kan uw Persoonlijke Informatie worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonlijke Informatie wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een ander Privacybeleid. In het geval van een dergelijke overdracht van informatie worden uw rechten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 niet aangetast.

Beveiliging

De beveiliging van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als zodanig kunnen wij geen garanties bieden met betrekking tot het beveiligingsniveau dat aan uw gegevens wordt geboden, behalve dat we altijd zullen handelen in overeenstemming met de relevante Britse en EU-wetgeving.

Internationale Transfer

Uw informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, kan worden overgedragen naar – en worden bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of een ander rechtsgebied bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, naar het Verenigd Koninkrijk overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door het invoeren van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

In het geval dat een geschil ontstaat met betrekking tot de internationale overdracht van gegevens, stemt u ermee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben over de kwestie.

Links Naar Andere Websites

Onze Diensten kunnen links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy Van Kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar (‘Kinderen’).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw Kinderen ons Persoonlijke Informatie hebben toegestuurd, neem dan contact met ons op. Als we vaststellen dat we Persoonlijke Informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van toestemming van de ouders, zullen we stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen In Dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht van zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, brengen we u op de hoogte via het e-mailadres dat u ons heeft meegedeeld, of plaatsen we een prominente kennisgeving op onze website.

Wetgeving

Dit Beleid wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Contacteer Ons

Neem contact met ons op als u vragen heeft over dit Privacybeleid.